Surah Al-Waaqia: Reading and Tafsir and Download

Information About Surah Al-Waaqia

Surah Al-Waaqia
سُورَةُ الوَاقِعَةِ
Page 534 (Verses from 1 to 16)

Listen to Surah Al-Waaqia (Arabic and Türkçe translation)

Türkçe Translation

Ansızın kopacak kıyamet kopunca.

Türkçe Transliteration

iẕâ veḳa`ati-lvâḳi`ah.

English Transliteration

Itha waqaAAati alwaqiAAatu

Türkçe Translation

Kopacağına dair söylenen sözlerde yalan yok.

Türkçe Transliteration

leyse livaḳ`atihâ kâẕibeh.

English Transliteration

Laysa liwaqAAatiha kathibatun

Türkçe Translation

Halkı alçaltır, yüceltir.

Türkçe Transliteration

ḫâfiḍatür râfi`ah.

English Transliteration

Khafidatun rafiAAatun

Türkçe Translation

Yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılınca.

Türkçe Transliteration

iẕâ rucceti-l'arḍu raccâ.

English Transliteration

Itha rujjati alardu rajjan

Türkçe Translation

Ve dağlar, paramparça olunca.

Türkçe Transliteration

vebüsseti-lcibâlü bessâ.

English Transliteration

Wabussati aljibalu bassan

Türkçe Translation

Dağılmış zerre zerre toz haline gelince.

Türkçe Transliteration

fekânet hebâem mümbeŝŝâ.

English Transliteration

Fakanat habaan munbaththan

Türkçe Translation

Artık üç bölük olursunuz siz.

Türkçe Transliteration

veküntüm ezvâcen ŝelâŝeh.

English Transliteration

Wakuntum azwajan thalathatan

Türkçe Translation

Sağ taraf ehli, ama ne de sağ taraf ehli.

Türkçe Transliteration

feaṣḥâbü-lmeymeneti mâ aṣḥâbü-lmeymeneh.

English Transliteration

Faashabu almaymanati ma ashabu almaymanati

Türkçe Translation

Ve sol taraf ehli, ama ne de sol taraf ehli.

Türkçe Transliteration

veaṣḥâbü-lmeş'emeti mâ aṣḥâbü-lmeş'emeh.

English Transliteration

Waashabu almashamati ma ashabu almashamati

Türkçe Translation

Ve bir de ileri geçenler ki herkesi geçmişlerdir.

Türkçe Transliteration

vessâbiḳûne-ssâbiḳûn.

English Transliteration

Waalssabiqoona alssabiqoona

Türkçe Translation

Onlardır mabutlarına yaklaştırılanlar.

Türkçe Transliteration

ülâike-lmüḳarrabûn.

English Transliteration

Olaika almuqarraboona

Türkçe Translation

Naim cennetlerinde.

Türkçe Transliteration

fî cennâti-nne`îm.

English Transliteration

Fee jannati alnnaAAeemi

Türkçe Translation

Öncekilerin birçoğu.

Türkçe Transliteration

ŝülletüm mine-l'evvelîn.

English Transliteration

Thullatun mina alawwaleena

Türkçe Translation

Sonra gelenlerdense azı onlardan.

Türkçe Transliteration

veḳalîlüm mine-l'âḫirîn.

English Transliteration

Waqaleelun mina alakhireena

Türkçe Translation

Altınlarla, mücevherlerle bezenmiş tahtlarda otururlar.

Türkçe Transliteration

`alâ sürurim mevḍûneh.

English Transliteration

AAala sururin mawdoonatin

Türkçe Translation

Onlara yaslanırlar, birbirlerine karşı.

Türkçe Transliteration

müttekiîne `aleyhâ müteḳâbilîn.

English Transliteration

Muttakieena AAalayha mutaqabileena
534