Zuhruf Suresi: Okuma ve Tefsir ve İndirme

Zuhruf Suresi Hakkında Bilgi

Surah Az-Zukhruf
سُورَةُ الزُّخۡرُفِ
Sayfa 489 (1 ile 10 arasındaki ayetler)

Zuhruf Suresi dinle (Arapça ve Türkçe çeviri)

Türkçe Çeviri

Ha mim.

Türkçe Harf çevirisi

ḥâ-mîm.

İngilizce Çevriyazım

Hameem

Türkçe Çeviri

Andolsun her şeyi açıklayan kitaba.

Türkçe Harf çevirisi

velkitâbi-lmübîn.

İngilizce Çevriyazım

Waalkitabi almubeeni

Türkçe Çeviri

Şüphe yok ki biz, akıl edesiniz, anlayasınız diye Kur\'an\'ı Arap diliyle meydana getirdik.

Türkçe Harf çevirisi

innâ ce`alnâhü ḳur'ânen `arabiyyel le`alleküm ta`ḳilûn.

İngilizce Çevriyazım

Inna jaAAalnahu quranan AAarabiyyan laAAallakum taAAqiloona

Türkçe Çeviri

Ve şüphe yok ki o, bizim katımızda, kitabın aslındadır, temelindedir, elbette pek yücedir, hüküm ve hikmetle doludur.

Türkçe Harf çevirisi

veinnehû fî ümmi-lkitâbi ledeynâ le`aliyyün ḥakîm.

İngilizce Çevriyazım

Wainnahu fee ommi alkitabi ladayna laAAaliyyun hakeemun

Türkçe Çeviri

Haddi aşmış bir topluluk olduğunuzdan dolayı size Kur\'an\'ı bildirmekten vaz mı geçelim?

Türkçe Harf çevirisi

efenaḍribü `ankümü-ẕẕikra ṣafḥan en küntüm ḳavmem müsrifîn.

İngilizce Çevriyazım

Afanadribu AAankumu alththikra safhan an kuntum qawman musrifeena

Türkçe Çeviri

Önce gelenler içinde de nice peygamberler gönderdik.

Türkçe Harf çevirisi

vekem erselnâ min nebiyyin fi-l'evvelîn.

İngilizce Çevriyazım

Wakam arsalna min nabiyyin fee alawwaleena

Türkçe Çeviri

Ve hiçbir peygamber gelmedi onlara ki onunla alay etmesinler.

Türkçe Harf çevirisi

vemâ ye'tîhim min nebiyyin illâ kânû bihî yestehziûn.

İngilizce Çevriyazım

Wama yateehim min nabiyyin illa kanoo bihi yastahzioona

Türkçe Çeviri

Derken kuvvet bakımından, bunlardan çok daha çetin oldukları halde helak ettik onları ve öncekilere ait kıssalar, sana anlatıldı evvelce.

Türkçe Harf çevirisi

feehleknâ eşedde minhüm baṭşev vemeḍâ meŝelü-l'evvelîn.

İngilizce Çevriyazım

Faahlakna ashadda minhum batshan wamada mathalu alawwaleena

Türkçe Çeviri

Ve andolsun ki onlara, kim yarattı gökleri ve yeryüzünü diye sorsan elbette onları diyeceklerdir, üstün olan ve her şeyi bilen yarattı;

Türkçe Harf çevirisi

velein seeltehüm men ḫaleḳa-ssemâvâti vel'arḍa leyeḳûlünne ḫaleḳahünne-l`azîzü-l`alîm.

İngilizce Çevriyazım

Walain saaltahum man khalaqa alssamawati waalarda layaqoolunna khalaqahunna alAAazeezu alAAaleemu

Türkçe Çeviri

Öyle bir mabuttur ki yeryüzünü, size karar edilecek bir yurt olarak yaratmıştır ve istediğinizi elde etmeniz için de orada yollar halketmiştir.

Türkçe Harf çevirisi

elleẕî ce`ale lekümü-l'arḍa mehdev vece`ale leküm fîhâ sübülel le`alleküm tehtedûn.

İngilizce Çevriyazım

Allathee jaAAala lakumu alarda mahdan wajaAAala lakum feeha subulan laAAallakum tahtadoona
489
ex