Suresi Maa'un: Okuma ve Tefsir ve İndirme

Suresi Maa'un Hakkında Bilgi

Türkçe Çeviri

Gördüm mü yalanlayanı dini?

Türkçe Harf çevirisi

era'eyte-lleẕî yükeẕẕibü biddîn.

İngilizce Çevriyazım

Araayta allathee yukaththibu bialddeeni

Türkçe Çeviri

İşte budur o kimse ki horlar yetimi.

Türkçe Harf çevirisi

feẕâlike-lleẕî yedü``u-lyetîm.

İngilizce Çevriyazım

Fathalika allathee yaduAAAAu alyateema

Türkçe Çeviri

Ve doyurmaz da, önayak olmaz da doyurmaya yoksulu.

Türkçe Harf çevirisi

velâ yeḥuḍḍu `alâ ṭa`âmi-lmiskîn.

İngilizce Çevriyazım

Wala yahuddu AAala taAAami almiskeeni

Türkçe Çeviri

Vay hallerine o namaz kılanların.

Türkçe Harf çevirisi

feveylül lilmüṣallîn.

İngilizce Çevriyazım

Fawaylun lilmusalleena

Türkçe Çeviri

Öylesine namaz kılanların ki namazlarını unuturlar.

Türkçe Harf çevirisi

elleẕîne hüm `an ṣalâtihim sâhûn.

İngilizce Çevriyazım

Allatheena hum AAan salatihim sahoona

Türkçe Çeviri

Ve onlar, bütün işlerini gösteriş için yaparlar.

Türkçe Harf çevirisi

elleẕîne hüm yürâûn.

İngilizce Çevriyazım

Allatheena hum yuraoona

Türkçe Çeviri

Ve zekat vermeyi menederler.

Türkçe Harf çevirisi

veyemne`ûne-lmâ`ûn.

İngilizce Çevriyazım

WayamnaAAoona almaAAoona
602
ex