Nahl Suresi: Okuma ve Tefsir ve İndirme

Nahl Suresi Hakkında Bilgi

Surah An-Nahl
سُورَةُ النَّحۡلِ
Sayfa 267 (1 ile 6 arasındaki ayetler)

Nahl Suresi dinle (Arapça ve Türkçe çeviri)

Türkçe Çeviri

Allah\'ın emri gelip çatmada, sakın hemencecik gelmesini istemeyin. O, müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir ve yücedir.

Türkçe Harf çevirisi

etâ emru-llâhi felâ testa`cilûh. sübḥânehû vete`âlâ `ammâ yüşrikûn.

İngilizce Çevriyazım

Ata amru Allahi fala tastaAAjiloohu subhanahu wataAAala AAamma yushrikoona

Türkçe Çeviri

Benden başka yoktur tapacak o halde çekinin benden, hükmünü bildirip insanları korkutun diye, kullarından dilediğine melekleri indirerek vahyeder.

Türkçe Harf çevirisi

yünezzilü-lmelâikete birrûḥi min emrihî `alâ mey yeşâü min `ibâdihî en enẕirû ennehû lâ ilâhe illâ ene fetteḳûn.

İngilizce Çevriyazım

Yunazzilu almalaikata bialrroohi min amrihi AAala man yashao min AAibadihi an anthiroo annahu la ilaha illa ana faittaqooni

Türkçe Çeviri

Göklerle yeryüzünü abes değil, hak ve gerçek olarak yaratmıştır, yücedir müşriklerin şirk koştuklarından.

Türkçe Harf çevirisi

ḫaleḳa-ssemâvâti vel'arḍa bilḥaḳḳ. te`âlâ `ammâ yüşrikûn.

İngilizce Çevriyazım

Khalaqa alssamawati waalarda bialhaqqi taAAala AAamma yushrikoona

Türkçe Çeviri

İnsanı bir damla sudan yarattı, böyleyken bir de bakarsın o, apaçık bir düşman kesilmiş.

Türkçe Harf çevirisi

ḫaleḳa-l'insâne min nuṭfetin feiẕâ hüve ḫaṣîmüm mübîn.

İngilizce Çevriyazım

Khalaqa alinsana min nutfatin faitha huwa khaseemun mubeenun

Türkçe Çeviri

Davarları da o çeşit halketmiştir; onlardan giyiminizi temin edersiniz ve size faydalar var onlardan ve bir kısmını da yersiniz.

Türkçe Harf çevirisi

vel'en`âme ḫaleḳahâ. leküm fîhâ dif'üv vemenâfi`u veminhâ te'külûn.

İngilizce Çevriyazım

WaalanAAama khalaqaha lakum feeha difon wamanafiAAu waminha takuloona

Türkçe Çeviri

Akşamleyin yayımdan getirir, sabahleyin yayıma götürürken de güzellikleri var, zevk alırsınız onlardan.

Türkçe Harf çevirisi

veleküm fîhâ cemâlün ḥîne türîḥûne veḥîne tesraḥûn.

İngilizce Çevriyazım

Walakum feeha jamalun heena tureehoona waheena tasrahoona
267
ex