Surah An-Nahl: Reading and Tafsir and Download

Information About Surah An-Nahl

Surah An-Nahl
سُورَةُ النَّحۡلِ
Page 267 (Verses from 1 to 6)

Listen to Surah An-Nahl (Arabic and Türkçe translation)

Türkçe Translation

Allah\'ın emri gelip çatmada, sakın hemencecik gelmesini istemeyin. O, müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir ve yücedir.

Türkçe Transliteration

etâ emru-llâhi felâ testa`cilûh. sübḥânehû vete`âlâ `ammâ yüşrikûn.

English Transliteration

Ata amru Allahi fala tastaAAjiloohu subhanahu wataAAala AAamma yushrikoona

Türkçe Translation

Benden başka yoktur tapacak o halde çekinin benden, hükmünü bildirip insanları korkutun diye, kullarından dilediğine melekleri indirerek vahyeder.

Türkçe Transliteration

yünezzilü-lmelâikete birrûḥi min emrihî `alâ mey yeşâü min `ibâdihî en enẕirû ennehû lâ ilâhe illâ ene fetteḳûn.

English Transliteration

Yunazzilu almalaikata bialrroohi min amrihi AAala man yashao min AAibadihi an anthiroo annahu la ilaha illa ana faittaqooni

Türkçe Translation

Göklerle yeryüzünü abes değil, hak ve gerçek olarak yaratmıştır, yücedir müşriklerin şirk koştuklarından.

Türkçe Transliteration

ḫaleḳa-ssemâvâti vel'arḍa bilḥaḳḳ. te`âlâ `ammâ yüşrikûn.

English Transliteration

Khalaqa alssamawati waalarda bialhaqqi taAAala AAamma yushrikoona

Türkçe Translation

İnsanı bir damla sudan yarattı, böyleyken bir de bakarsın o, apaçık bir düşman kesilmiş.

Türkçe Transliteration

ḫaleḳa-l'insâne min nuṭfetin feiẕâ hüve ḫaṣîmüm mübîn.

English Transliteration

Khalaqa alinsana min nutfatin faitha huwa khaseemun mubeenun

Türkçe Translation

Davarları da o çeşit halketmiştir; onlardan giyiminizi temin edersiniz ve size faydalar var onlardan ve bir kısmını da yersiniz.

Türkçe Transliteration

vel'en`âme ḫaleḳahâ. leküm fîhâ dif'üv vemenâfi`u veminhâ te'külûn.

English Transliteration

WaalanAAama khalaqaha lakum feeha difon wamanafiAAu waminha takuloona

Türkçe Translation

Akşamleyin yayımdan getirir, sabahleyin yayıma götürürken de güzellikleri var, zevk alırsınız onlardan.

Türkçe Transliteration

veleküm fîhâ cemâlün ḥîne türîḥûne veḥîne tesraḥûn.

English Transliteration

Walakum feeha jamalun heena tureehoona waheena tasrahoona
267