Humaza Suresi (104): Çevrimiçi Okuyun ve İndirin - Türkçe Çeviri

Humaza Suresi Hakkında Bilgi

Türkçe Çeviri

Bütün incedeninceye alay eden kovucuların vay hallerine.

Türkçe Harf çevirisi

veylül likülli hümezetil lümezeh.

İngilizce Çevriyazım

Waylun likulli humazatin lumazatin

Türkçe Çeviri

Öylesine ki mal yığar ve onu sayardurur.

Türkçe Harf çevirisi

elleẕî ceme`a mâlev ve`addedeh.

İngilizce Çevriyazım

Allathee jamaAAa malan waAAaddadahu

Türkçe Çeviri

Sanır ki gerçekten de malı, onu ebedileştirir.

Türkçe Harf çevirisi

yaḥsebü enne mâlehû aḫledeh.

İngilizce Çevriyazım

Yahsabu anna malahu akhladahu

Türkçe Çeviri

İş öyle değil, andolsun ki o, kırıp döken, silip süpüren cehenneme atılır.

Türkçe Harf çevirisi

kellâ leyümbeẕenne fi-lḥuṭameh.

İngilizce Çevriyazım

Kalla layunbathanna fee alhutamati

Türkçe Çeviri

Ve ne bildirdi sana, o kırıp döken, silip süpüren cehennem nedir?

Türkçe Harf çevirisi

vemâ edrâke me-lḥuṭameh.

İngilizce Çevriyazım

Wama adraka ma alhutamatu

Türkçe Çeviri

Allah\'ın tutuşturulmuş bir ateşidir.

Türkçe Harf çevirisi

nâru-llâhi-lmûḳadeh.

İngilizce Çevriyazım

Naru Allahi almooqadatu

Türkçe Çeviri

Öylesine ateş ki yürekleri sarar, kaplar.

Türkçe Harf çevirisi

elletî teṭṭali`u `ale-l'ef'ideh.

İngilizce Çevriyazım

Allatee tattaliAAu AAala alafidati

Türkçe Çeviri

Şüphe yok ki üstlerine kapıları kapanmıştır.

Türkçe Harf çevirisi

innehâ `aleyhim mü'ṣadeh.

İngilizce Çevriyazım

lnnaha AAalayhim musadatun

Türkçe Çeviri

Upuzun uzatılmış direklerle.

Türkçe Harf çevirisi

fî `amedim mümeddedeh.

İngilizce Çevriyazım

Fee AAamadin mumaddadatin
601