Mutaffifin Suresi (83): Çevrimiçi Okuyun ve İndirin - Türkçe Çeviri

Mutaffifin Suresi Hakkında Bilgi

Surah Al-Mutaffifin
سُورَةُ المُطَفِّفِينَ
Sayfa 587 (1 ile 6 arasındaki ayetler)

Mutaffifin Suresi dinle (Arapça ve Türkçe çeviri)

Türkçe Çeviri

Yazık ölçüye, tartıya hile katanlara.

Türkçe Harf çevirisi

veylül lilmüṭaffifîn.

İngilizce Çevriyazım

Waylun lilmutaffifeena

Türkçe Çeviri

Öyle kişilerdir onlar ki insanlardan bir şey alırlarken tamam ölçerler.

Türkçe Harf çevirisi

elleẕîne iẕe-ktâlû `ale-nnâsi yestevfûn.

İngilizce Çevriyazım

Allatheena itha iktaloo AAala alnnasi yastawfoona

Türkçe Çeviri

Ve insanlara ölçüp tartarlarken eksik ölçerler, eksik tartarlar.

Türkçe Harf çevirisi

veiẕâ kâlûhüm ev vezenûhüm yuḫsirûn.

İngilizce Çevriyazım

Waitha kaloohum aw wazanoohum yukhsiroona

Türkçe Çeviri

Onlar, gerçekten de tekrar dirilip kalkacaklarını sanmıyorlar mı?

Türkçe Harf çevirisi

elâ yeżunnü ülâike ennehüm meb`ûŝûn.

İngilizce Çevriyazım

Ala yathunnu olaika annahum mabAAoothoona

Türkçe Çeviri

Pek büyük bir gün için.

Türkçe Harf çevirisi

liyevmin `ażîm.

İngilizce Çevriyazım

Liyawmin AAatheemin

Türkçe Çeviri

Öylesine bir gün ki insanlar, alemlerin Rabbinin emriyle kalkarlar.

Türkçe Harf çevirisi

yevme yeḳûmü-nnâsü lirabbi-l`âlemîn.

İngilizce Çevriyazım

Yawma yaqoomu alnnasu lirabbi alAAalameena
587