Kadir Suresi: Okuma ve Tefsir ve İndirme

Kadir Suresi Hakkında Bilgi

Türkçe Çeviri

Şüphe yok ki indirdik Kur\'an\'ı Kadir gecesi.

Türkçe Harf çevirisi

innâ enzelnâhü fî leyleti-lḳadr.

İngilizce Çevriyazım

Inna anzalnahu fee laylati alqadri

Türkçe Çeviri

Ve ne bildirdi sana, nedir Kadir gecesi?

Türkçe Harf çevirisi

vemâ edrâke mâ leyletü-lḳadr.

İngilizce Çevriyazım

Wama adraka ma laylatu alqadri

Türkçe Çeviri

Bin aydan daha da hayırlıdır Kadir gecesi.

Türkçe Harf çevirisi

leyletü-lḳadri ḫayrum min elfi şehr.

İngilizce Çevriyazım

Laylatu alqadri khayrun min alfi shahrin

Türkçe Çeviri

O gece melekler ve Ruh, takdir edilen her iş için, Rablerinin izniyle inerler.

Türkçe Harf çevirisi

tenezzelü-lmelâiketü verrûḥu fîhâ biiẕni rabbihim. min külli emr.

İngilizce Çevriyazım

Tanazzalu almalaikatu waalrroohu feeha biithni rabbihim min kulli amrin

Türkçe Çeviri

Esenliktir, o gece, gün ışığıncaya dek sürer.

Türkçe Harf çevirisi

selâmün. hiye ḥattâ maṭle`i-lfecr.

İngilizce Çevriyazım

Salamun hiya hatta matlaAAi alfajri
598