İnsan Suresi: Okuma ve Tefsir ve İndirme

İnsan Suresi Hakkında Bilgi

Türkçe Çeviri

Gerçekten de insana, zamanın bir çağı gelmişti ki anılır bir şey bile değildi insan.

Türkçe Harf çevirisi

hel etâ `ale-l'insâni ḥînüm mine-ddehri lem yekün şey'em meẕkûrâ.

İngilizce Çevriyazım

Hal ata AAala alinsani heenun mina alddahri lam yakun shayan mathkooran

Türkçe Çeviri

Şüphe yok ki biz insanı, bir katre sudan, erkeklik suyuyla kadınlık suyunun rahimde birleşmesinden yarattık sınamak için, derken onu, duyar, görür bir hale getirdik.

Türkçe Harf çevirisi

innâ ḫalaḳne-l'insâne min nuṭfetin emşâc. nebtelîhi fece`alnâhü semî`am beṣîrâ.

İngilizce Çevriyazım

Inna khalaqna alinsana min nutfatin amshajin nabtaleehi fajaAAalnahu sameeAAan baseeran

Türkçe Çeviri

İster şükretsin, ister nankör olsun, gerçekten de biz ona doğru yolu gösterdik.

Türkçe Harf çevirisi

innâ hedeynâhü-ssebîle immâ şâkirav veimmâ kefûrâ.

İngilizce Çevriyazım

Inna hadaynahu alssabeela imma shakiran waimma kafooran

Türkçe Çeviri

Şüphe yok ki kafirlere zincirleri, boyundurukları ve yakıp kavuran cehennemi hazırladık.

Türkçe Harf çevirisi

innâ a`tednâ lilkâfirîne selâsile veaglâlev vese`îrâ.

İngilizce Çevriyazım

Inna aAAtadna lilkafireena salasila waaghlalan wasaAAeeran

Türkçe Çeviri

İtaat eden ve iyilikte bulunanlar, şüphe yok ki kaselerle şaraplar içerler ki kafur ırmağının suyu da karıştırılmıştır bu şaraba.

Türkçe Harf çevirisi

inne-l'ebrâra yeşrabûne min ke'sin kâne mizâcühâ kâfûrâ.

İngilizce Çevriyazım

Inna alabrara yashraboona min kasin kana mizajuha kafooran
578