Beyyine Suresi (98): Çevrimiçi Okuyun ve İndirin - Türkçe Çeviri

Beyyine Suresi Hakkında Bilgi

Surah Al-Bayyina
سُورَةُ البَيِّنَةِ
Sayfa 598 (1 ile 7 arasındaki ayetler)

Beyyine Suresi dinle (Arapça ve Türkçe çeviri)

Türkçe Çeviri

Vaz geçemezlerdi kafirlikten kitap ehlinden kafir olanlar ve şirk koşanlar, kendilerine apaçık kesin bir delil gelmedikçe.

Türkçe Harf çevirisi

lem yeküni-lleẕîne keferû min ehli-lkitâbi velmüşrikîne münfekkîne ḥattâ te'tiyehümü-lbeyyineh.

İngilizce Çevriyazım

Lam yakuni allatheena kafaroo min ahli alkitabi waalmushrikeena munfakkeena hatta tatiyahumu albayyinatu

Türkçe Çeviri

Bir kesin delil, bir peygamber, Allah tarafından, onlara tertemiz sahifeleri okumadıkça.

Türkçe Harf çevirisi

rasûlüm mine-llâhi yetlû ṣuḥufem müṭahherah.

İngilizce Çevriyazım

Rasoolun mina Allahi yatloo suhufan mutahharatan

Türkçe Çeviri

O sahifelerdedir hükmü sabit doğru kitaplar.

Türkçe Harf çevirisi

fîhâ kütübün ḳayyimeh.

İngilizce Çevriyazım

Feeha kutubun qayyimatun

Türkçe Çeviri

Ve ancak kendilerine apaçık kesin bir delil geldikten sonradır ki aykırılığa düştüler, kendilerine kitap verilmiş olanlar.

Türkçe Harf çevirisi

vemâ teferraḳa-lleẕîne ûtü-lkitâbe illâ mim ba`di mâ câethümü-lbeyyineh.

İngilizce Çevriyazım

Wama tafarraqa allatheena ootoo alkitaba illa min baAAdi ma jaathumu albayyinatu

Türkçe Çeviri

Ve ancak özleri halis olarak ve onun gerçek dinine uyarak Allah\'a kulluk etmeleri emredildi onlara, doğru olmaları emredildi ve namaz kılmaları ve zekat vermeleri ve işte budur hükümleri sabit doğru kitaplardaki din de.

Türkçe Harf çevirisi

vemâ ümirû illâ liya`büdü-llâhe muḫliṣîne lehü-ddîne ḥunefâe veyüḳîmu-ṣṣalâte veyü'tü-zzekâte veẕâlike dînü-lḳayyimeh.

İngilizce Çevriyazım

Wama omiroo illa liyaAAbudoo Allaha mukhliseena lahu alddeena hunafaa wayuqeemoo alssalata wayutoo alzzakata wathalika deenu alqayyimati

Türkçe Çeviri

Kitap ehlinden kafir olanlar ve şirk koşanlar, şüphe yok ki cehennem ateşindedir, ebedidir onlar orada, onlardır yaratılmışların en kötüleri.

Türkçe Harf çevirisi

inne-lleẕîne keferû min ehli-lkitâbi velmüşrikîne fî nâri cehenneme ḫâlidîne fîhâ. ülâike hüm şerru-lberiyyeh.

İngilizce Çevriyazım

Inna allatheena kafaroo min ahli alkitabi waalmushrikeena fee nari jahannama khalideena feeha olaika hum sharru albariyyati

Türkçe Çeviri

İnananlar ve iyi işlerde bulunanlarsa: Onlardır şüphe yok ki yaratılmışların en hayırlıları.

Türkçe Harf çevirisi

inne-lleẕîne âmenû ve`amilu-ṣṣâliḥâti ülâike hüm ḫayru-lberiyyeh.

İngilizce Çevriyazım

Inna allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati olaika hum khayru albariyyati
598